Asiakastyytyväisyys on tärkein arvomme

Luottamus on ehdoton vaatimus vakuutusliiketoiminnassa. Me Profit Softwaressa korostamme asiakastyytyväisyytta ja luottamusta toimintaa ohjaavina arvoina. Olemme ylpeitä siitä, että valtaosa Suomen ja Baltian maiden henki- ja eläkevakuutusyhtiöistä on luottanut meihin jo vuosien ajan avainprosessiensa tukena. Meille pitkäaikaiset asiakkuudet ovat paras osoitus luottamuksesta, jonka olemme saavuttaneet. Tämän luottamuksen arvoinen haluamme olla myös jatkossa.

SP-Henkivakuutus

”Version nosto on tuonut meille merkittävää hyötyä verrattuna aiempaan tuotantoversioon. Olemme saaneet aikaan kustannussäästöjä ja tekninen laatu on parantunut viime vuoteen verrattuna.”

OP

“Profit Life&Pension vastaa OP Henkivakuutuksen tiukkoihin vaatimuksiin koskien tehokasta sopimusten hallintaa ja korvausten käsittelyä, pankkitoiminnan mukaista tietoturvaa ja liiketoimintakriittisiltä prosessseilta vaadittavaa luotettavuutta. Käyttöönotossa oli tärkeintä hallita tiedonsiirto luotettavasti ja häiritsemättä liiketoimintaprosesseja. Olen hyvin tyytyväinen, että Profit Software yhteistyössä tiimimme kanssa toteutti järjestelmän vaihtoprosessin hallitusti ja hyvin tuloksin.”

Ilkka Lohi, Head of Insurance Business

Aktia Henkivakuutus

“Olemme tehneet yhteistyötä Profit Softwaren kanssa vuosien ajan. Viimeaikainen PLP –ratkaisun tasonnosto vähensi manuaalisen työn tarvetta ja mahdollisti uusien palveluiden lanseerauksen asiakkaillemme. Olemme tyytyväisiä Profit Softwaren vakuutusliiketoiminnan osaamiseen ja palvelualttiuteen.”

Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennia

“Yritysturva front-office -ratkaisu on ollut tuotannossa yli 16 vuotta ja sillä on noin 300 käyttäjää maanlaajuisesti. Yritysturva toimii hyvin luotettavasti ja käyttäjät ovat tyytyväisiä ratkaisuun.”

Ritva Vapalahti, Johtaja, Sovelluskehitys

Compensa

  • Vienna Insurance Groupin omistuksessa. Liiketoimintaa Baltiassa vuodesta 1997 lähtien
  • Ratkaisu: vakuutusrahastot, henkilöriski- sekä ryhmähenkivakuutukset, joita hallitaan yhdestä palvelukeskuksesta käsin

Mandatum Life

  • Asiakas Suomessa, palveluita myös  Norjassa ja Baltiassa
  • Ratkaisu: eläke- ja säästövakuutusrahastot (lisävakuutukset), pääomavakuutus ja ryhmäeläkkeet

Pohjantähti

  • Asiakas vuodesta 1994
  • Ratkaisu: täysipainoinen vakuutusjärjestelmä yksityis- ja yrityssektorille